درباره ما

لعل حیات وسام ۱

شرکت تولیدی بازرگانی لعل حیات وسام

درباره لعل حیات وسام

هدف فعالیت لعل حیات وسام، ایجاد استراتژی زنجیره‌ی تولید می‌باشد. استراتژی سیستم یکپارچه (System integration strategy) یا به اختصار SIS، یک تفکر واحد برای هماهنگی بخش‌های تولیدی کوچک و متوسط، منفک ولی مرتبط، در کنار هم، برای افزایش راندمان تولید و بهینه نمودن فعالیت‌ها و در نهایت حفاظت متقابل از حیات اقتصادی این مجموعه‌ها است.

به تحقیق قابل اثبات است که تامین هزینه های علمی و ارتباطی برای رسیدن به بهینه ‌ترین نقاط سودآوری در تولید در بخش های تولیدی کوچک و متوسط قابل توجیه نمی‌ باشند. ممکن است تصمیمات آنی، بدون بررسی و شناخت کامل سرنوشت اقتصادی یک مجموعه را مورد تهدید قرار دهد. ما معتقدیم حیات اقتصادی سیستم‌های مجزا در این صنعت بهم وابسته است. یک مجموعه تولیدی پرورش جوجه گوشتی، از یک طرف وابسته به تامین جوجه و دان با کیفیت و قیمت مناسب بوده و از طرف دیگر وابسته به فروش مرغ زنده به عنوان راه برگشت سرمایه می باشد. از طرفی نیز وجود یا عدم وجود دانش فنی پرورش مخصوصا در شرایط چالش با استرس های محیطی، امکانات و تجهیزات نامناسب و بیماری ها و کیفیت و شناخت داروها و افزودنی ها همگی می توانند بهینه نمودن هزینه تولید و شاخص های اقتصادی واحد را مورد تهدید قرار دهند.

برای اجرایی نمودن SIS، شرکت لعل حیات وسام، به عنوان حلقه متصل کننده سیستم های تولیدی به بازرگانی و ایجاد یک چرخه‌ی کامل، روی همکاری همه ی واحدهای تولیدی و بازرگانی و تعامل با آنها نظر دارد. ارائه خدمات فنی و مشاوره ای برای بهبود شرایط پرورش، ارتباط موثر روزانه با پرورش دهندگان برای به حداقل رساندن ریسک پرورش، ارائه جوجه های با کیفیت مناسب بر اساس ارتباطات با سابقه طولانی با مجموعه های مرغ مادر و شناخت آنها، ارائه مطالب نوین علمی و تحقیق نمودن برای حل مشکلات موجود در فارم ها، شناخت فنی کیفیت داروها، واکسن ها و افزودنی ها و دسترس نمودن آنها حتی در شرایط های خاص و کمبودها، خرید مطمئن مرغ از مرغداری و از بین بردن ریسک سرمایه مرغدار و ... تنها بخشی از خدمات شرکت لعل حیات وسام می باشد.

شرکت لعل حیات وسام، در زمینه های مختلف در حال گسترش فعالیت و همکاری می باشد. اعتقاد ما این است که می‌توان با هر مجموعه‌ای که صداقت و عدالت را محور کار خود ساخته و معتقد به ایجاد رابطه برد-برد می‌باشد همکاری موثر ایجاد خواهیم نمود. از پرورش دهندگان طیور مختلف، تولید‌کنندگان جوجه‌ی یک روزه، تجهیزات و ادوات مرغداری و شرکت های تولید کننده ضدعفونی، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی و شرکت های دانش بنیان، شرکت‌های تبدیلی تا داروخانه‌ها و کشتارگاه‌ها و واردکنندگان مواد اولیه و صادر کنندگان مرغ و ایجاد برند تولیدات در کشورهای همسایه و ... می توانیم همکاری ایجاد نماییم.

باور داریم یک تولید مناسب با هزینه بهینه، تنها به کیفیت دان وابسته نیست بلکه به همه‌ی زنجیره‌ی این صنعت و حتی صنایع جانبی آن مرتبط و وابسته است...

بنابراین می‌خواهیم با شما برای قرار گرفتن در مسیر بهینه نمودن اقتصاد تولید همراهی و همکاری کنیم.

برای همه... به حیاتی شایسته تر می اندیشیم...