شرکت تولیدی بازرگانی | لعل حیات وسام

[rev_slider LHV]
لعل حیات وسام ۱

خدمات لعل حیات وسام

شرکت لعل حیات وسام با هدف بهبود کاهش هزینه های تولید، محصولات مختلفی را براساس نیاز مشتریان در زمینه های دام، طیور و آبزیان ارائه نموده است.

تیم فنی شرکت لعل حیات وسام در راستای ارائه خدمات کنترل کیفیت و کیفیت سنجی، خدمات ویژه ای از جمله آنالیزهای تخصصی شیمیایی و میکروبی را به مشتریان ارائه می دهد.

توضیحات عکس

 

هدف فعالیت لعل حیات وسام، ایجاد استراتژی زنجیره‌ی تولید می‌باشد. استراتژی سیستم یکپارچه (System integration strategy) یا به اختصار SIS، یک تفکر واحد برای هماهنگی بخش‌های تولیدی کوچک و متوسط، منفک ولی مرتبط، در کنار هم، برای افزایش راندمان تولید و بهینه نمودن فعالیت‌ها و در نهایت حفاظت متقابل از حیات اقتصادی این مجموعه‌ها است. خدمات دام و طیور.