لعل حیات وسام

2021/01/24

بیماری بورس عفونی (گامبورو) و راه های کنترل موثر آن | بیماری گامبورو

بخش علمی _ تحقیقاتی شرکت لعل حیات وسام دکتر فخرالدین عابد*، دکتر تیمور لطیفی، مهندس ضیاالدین عابد، خانم دکتر محمدپور و خانم مهندس جهاندار   خلاصه […]
2020/12/16

چگونه در تغذیه نوین طیور، از مفاهیم الگوی ایده آل اسیدهای آمینه می توان استفاده بهینه نمود؟

تیم علمی _ تحقیقاتی لعل حیات وسام دکتر فخرالدین عابد*، دکتر تیمور لطیفی، مهندس ضیاالدین عابد، خانم دکتر محمدپور و خانم مهندس جهاندار* *نویسندگان مسئول هر […]
2020/11/01

اهمیت کنجاله سویا در تغذیه طیور و بررسی شاخص های کیفی آزمایشگاهی

تیم علمی _ تحقیقاتی شرکت لعل حیات وسام دکتر فخرالدین عابد، دکتر تیمور لطیفی، مهندس ضیا الدین عابد، خانم دکتر محمدپور* و خانم جهاندار * نویسنده […]
2020/10/10

ماتریکس ولیو آنزیم های خوراک، یک حقیقت علمی است یا یک فریب تجاری؟

تیم علمی _ تحقیقاتی شرکت لعل حیات وسام دکتر فخرالدین عابد، دکتر تیمور لطیفی، مهندس ضیاالدین عابد، خانم دکتر محمدپور و خانم جهاندار چکیده: استفاده از […]